Trasa Tarnowskie Góry – Bytom – Chorzów – Katowice (B 2)

 

 

 

 

długość trasy : około 31 km

 

początek trasy : Tarnowskie Góry (rynek)

 

 

a/

Z rynku wyjeżdżamy ulicą Górniczą, po przecięciu ul. Legionów spotykamy czarne znaki szlaku turystycznego. Lekko pod gorę, docieramy do

ul. Obwodnica (2 km). Przekraczamy tą ulicę i dalej prosto ul. Mała (czarny szlak). Po prawej mijamy kopalnię zabytkową. Dalej prosto przez osiedle Segiet do przecięcia z ul. Długą, skręcamy w prawo, a po kilkunastu metrach w lewo w las. Po wyjechaniu z lasu spotykamy niebieski szlak turystyczny (4,7 km).

b/

Jedziemy szlakiem niebieskim w lewo. Wjeżdżamy do rezerwatu Leśnego „Segiet”. Za rezerwatem wjeżdżamy do Blachówki (ul. Blachówka). Na skrzyżowaniu z ul. Łokietka w prawo. Przed zakrętem, w las (znaki niebieskie). Szlak prowadzi nas do leśniczówki (8,4 km) za leśniczówką w lewo na ul. Sosnowej jeszcze raz w lewo do skrzyżowania z zielonym szlakiem turystycznym, tutaj w prawo, wzdłuż torów do ul. Dąbrowa Miejska (i żółtego szlaku turystycznego). Po przejechaniu pod wiaduktem na skrzyżowaniu z ul. Celną skręcamy w prawo. Po kilkunastu metrach (naprzeciw serwisu samochodowego) w las (zielonym szlakiem) (11,1 km).

 

godne uwagi: Rezerwat "Segiet" jest pozostałością dawnego lasu Segieckiego z zachowanym 150 letnim drzewostanem. W sumie flora rezerwatu składa się z 15 gatunków drzew, 9 gatunków krzewów oraz 103 gatunków roślin zielonych. Na terenie Segietu można znaleźć liczne ślady dawnego górnictwa srebra i ołowiu.

 

c/

Szlak wyprowadzi nas do ul. Leśnej. Przecinamy ją i (mijając po prawej kurzą fermę) prosto do ul. Węglowej. Tą ulicę również przecinamy i jedziemy, lekko w lewo do linii tramwajowej i ogródków działkowych. Za znakami zielonymi dojeżdżamy do stadionu „Polonii”.

Ul. Piłkarską wokół boisk, przejeżdżamy przez ul. Olimpijską i trafiamy do Parku Miejskiego. Jadąc przez park mijamy m.in. kąpielisko i trafiamy na ul. Chrzanowskiego. Po przejściu przez światła (po lewej Urząd Miejski), prosto wzdłuż ul. Wrocławskiej do

pl. Kościuszki i dalej prosto do bytomskiego rynku (16,5 km).

 

godne uwagi: kościół NMP (XVIw.) i neoromański św. Jacka

 

d/

Z bytomskiego rynku wyjeżdżamy ul. Krakowską. Po dojechaniu do ul. Witczaka w prawo kierunek Chorzów. Po przejściu przez światła, pod wiaduktem, schodami z podjazdem do góry. W prawo odchodzi ulica do kopalni „Rozbark”, tam się kierujemy, w stronę stadionu.

Przed stadionem w lewo (między niewysokie bloki), do ul. Tuwima i w prawo. U wylotu ulicy w prawo, w dół (ul. Cicha). Dotarliśmy do parku Mickiewicza. Przez park dojeżdżamy do ul. Chorzowskiej. Na pasach przy stacji benzynowej na drugą stronę w ul. Bożka.

e/

Z ulicy A. Bożka w prawo między widoczne z ulicy garaże i ogródki działkowe, kładką nad strumieniem do drogi asfaltowej. Tutaj w lewo mijamy tereny magazynowe, dwa wiadukty kolejowe i wkraczamy na teren zespołu przyrodniczego „Żabie Doły”. Wygodną i szeroką trasą (dawna ul. Kosynierów) jedziemy wzdłuż północnego brzegu „Żabich Dołów”. Możemy tak dojechać aż do ul. Kluczborskiej (gdzie po skręceniu w prawo dojedziemy do ul. Głównej), lub po przejechaniu około 2 km, w miejscu gdzie widzimy pozostałości po torowisku, na niewielkim wzgórku, jedziemy w lewo. Przejeżdżamy pod torowiskiem, mijamy po prawej staw. Po lewej zabudowania, po ich minięciu (dalej prosto) musimy zejść

z byłego torowiska (likwidując tory zlikwidowano również mostek)  i przejść przez tory.

Jadąc dalej prosto, mijamy ogródki działkowe i dojeżdżamy do ul. Głównej (22,5 km).

 

godne uwagi:  "Żabie Doły" - powstałe w wyniku eksploatacji górniczej i działalności hutnictwa zbiorniki wodne, zapadliska, hałdy i nieużytki zostały uznane jako jedne z cenniejszych przyrodniczo terenów Śląska pod względem ornitofauny

 

f/

Z ul. Głównej skręcamy w prawo, gdy spotkamy się z ul. Maciejkowicką. Wzdłuż tej ulicy jedziemy do skrzyżowania z ul. Bożogrobców ( w lewo). Tą ulicą przemierzamy Chorzów Stary. Na skrzyżowaniu z ul. Siemianowicką w lewo. Z ul. Siemianowickiej zjeżdżamy

w prawo w miejscu gdzie widnieje drogowskaz do Szkoły Ogrodniczej. Wjeżdżamy na tereny Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku. Droga wyłożona ceglaną kostką doprowadzi nas do centrum parku (28 km).

g/

Przez park przejeżdżamy główną aleją, mijamy kąpielisko „Fala”, ZOO i „Wesołe Miasteczko”. Wyjazd z parku to ul. Złota, w prawo do świateł, w lewo wzdłuż ul. Chorzowskiej do katowickiego ronda. Z ronda obok pomnika Powstańców Śląskich do rynku (31 km)