Trasa Chełm Śląski - Lędziny - Katowice (C4)

   

początek trasy : Chełm Śl. (dworzec PKP)


długość trasy około : 25 kma/

Schodząc z dworca kolejowego w Chełmie Śląskim (dawniej Wielkim), odnajdujemy ul. Błędów i zielone znaki szlaku turystycznego. Tą ulicą na zachód, ale tylko przez chwilę, bo zaraz skręcamy w prawo w ul. Żeleńskiego. Ulica ta zmienia się z czasem w drogę gruntową, która prowadzi nas do przejazdu nad strumieniem i krzyżuje się z ul. Techników (1,3 km).

b/

Skręcamy w lewo i jedziemy w kierunku drzew. Trzymając się cały czas znaków zielonych szlaku turystycznego jedziemy przez las. Nasza droga przecina się z żółtym szlakiem turystycznym. Szlak wyprowadza nas w końcu w Smardzowicach. Skręcamy w lewo w ul. Ułańską. Tą ulicą prosto przez Smardzowice.

c/

W miejscu gdzie do ul. Ułańskiej dochodzi ul. Ocierska skręcamy w lewo przekraczamy ul. Ocierską i ścieżką jedziemy w kierunku torów. Po przekroczeniu torów i ul. Pokoju odnajdujemy znaki szlaku zielonego i za nimi wśród drzew dojeżdżamy do Ośrodka Wypoczynkowego “Zalew” (5,9 km).

d/

Z ośrodka “Zalew” szlakiem turystycznym zielonym w kierunku centrum Lędzin. Za misą byłego zalewu w las, potem w prawo i mijamy szkołę podstawową oraz boisko. Wyjeżdżamy na ul. Asnyka w lewo do kościoła i ul. Kontnego do Zamościa.

godne uwagi: wieś wzmiankowana od XII w. Od połowy XVI w w dobrach majoratu pszczyńskiego. Kościół parafialny p.w. św. Klemensa, barokowy, murowany, jednonawowy z wieżą od frontu, wyposażenie barokowe (XVIII w.)..

e/

Przez Zamoście ul. Zamkową i ul. Zamoście wśród pól do ściany lasu (cały czas szlakiem zielonym turystycznym). Po wjechaniu między drzewa trafiamy na wiadukt który przeprowadza nas nad drogą nr 1 (autostrada) (10 km).

f/

Za wiaduktem, skrzyżowanie szlaków rowerowych, my jedziemy w prawo, zielonym szlakiem rowerowym. Szlak ten lasami prowadzi nas w kierunku Murcek. Po drodze spotykamy znaki czarnego szlaku turystycznego. Miejsce do odpoczynku przy paśniku dla zwierząt. Na rozwidleniu szlaków gdzie szlak czarny (turystyczny) biegnie prosto, my za zielonym rowerowym skręcamy w lewo. Szlak ten wiedzie nas do skrzyżowania ze szlakiem rowerowym czarnym (14,7 km).

g/

Czarnym szlakiem rowerowy w kieunku Murcek, dojeżdżamy do ul. Beskidzkiej. Po przejściu przez ulicę, znowu szlakiem czarnym lasem w kierunku północnym. W miejscu gdzie szlak rowerowy skręca w prawo, jedziemy dalej prosto, (czarny szlak turystyczny) pod górę do zabudowań Siągarni.

h/

Po minięciu zabudowań Siągarni, w prawo między bukami rezerwatu “Las Murckowski” cały czas prosto. Po dotarciu do skrzyżowania szlaków w lewo za znakami czarnego szlaku rowerowego i niebieskimi szlaku turystycznego do ośrodka “Dolinka” (18,3 km).

i/

Z “Dolinki” w prawo połączonymi szlakami turystycznymi czerwonym,zielonym i czarny. Następnie w lewo szlakiem czerwono-czarnym, pod górę do ul. Kołodzieja. Po przekroczeniu ulicy odnajdujemy szlak (lekko w lewo – tablica szkółka drzewek i krzewów). Szlak prowadzi nas w prawo następnie w lewo, szlak czarny skręca w prawo, my szlakiem czerwonym prosto do Giszowca.

j/

W Giszowcu wyjeżdżamy przy ul. Górniczego Stanu. Po lewej zabytkowa wieża ciśnień, po prawej przedwojenne wille dyrekcji spółki Gische zbudowane w stylu “amerykańskim”. Ulicą w dół za kościółkiem Stanisława Kostki, w lewo ul. Barbórki, do parku i rynku w Giszowcu (22 km).

godne uwagi: Osiedle górnicze (1906-10r) wzorcowe osiedle robotnicze, unikat w skali Europy, własność spółki spadkobiercy Gischego. Częściowo zniszczone w latach 70-tych przez władze komunistyczne. "Osiedle ogród". Zaprojektowane jako kolonia robotnicza na 600 rodzin. Domki niskie i zróżnicowane architektonicznie. Na terenie osiedla : łaźnia, magiel, szkoła, sklepy park i rynek.

k/

Z rynku ul. Gościnną do skrzyżowania z ul. Mysłowicką. Po przejściu przez skrzyżowanie w ul. Szopienicką, przejeżdżamy nad autostradą, dalej pod wiaduktem kolejowym i jesteśmy w kolonii Wysockiego. Ul. Braci Woźniaków między bloki prosto, za garażami przez tor kolejowy do ścieżki która doprowadzi nas do drogi z płyt betonowych i dalej do ul. Górniczego Dorobku. Tutaj w lewo.

l/

Droga doprowadzi nas do autostrady, skręt w prawo i ścieżką wzdłuż autostrady do przejścia podziemnego pod drogą A1. Za przejściem ścieżka w dół do campingu “Dolina Trzech Stawów” (25 km).