Trasa Katowice – Siemianowice – Przełajka – Katowice (K6)


 


 

Długość trasy około 22 km.

Początek trasy

Katowice Bogucice, ul. Markiefki


a/

Ruszamy spod Kościoła pod wezwaniem św. Szczepana w Bogucicach. Na początek w górę ul. Leopolda wzdłuż cmentarza. Nowa wygodna ścieżka rowerowa doprowadza nas do skrzyżowania ze światłami. Dalej w dół (lewą stroną ul. Leopolda), na skrzyżowaniu ścieżka rowerowa przechodzi na prawą stronę ulicy, my skręcamy w lewo w ul. Budowlaną. Gdy ul. Budowlana skręca w prawo my podążamy prosto (1.1 km)      w kierunku ogródków działkowych. W lewo lekko pod górkę a później w prawo wzdłuż ogródków działkowych.

warto zobaczyć : Kościół św. Szczepana, neogotycki (1892-94), przy kościele eklektyczne budynki klasztoru śś. Jadwiżanek i oo Bonifratrów, cmentarz parafialny i bonifratrów: najstarsza nekropolia w Katowicach (przed 1873r.)

b/

Po prawej stronie wyszukujemy ścieżki prowadzącej przez łąkę. Punktem orientacyjnym może być niewielki (zielony?) budyneczek.  Dróżką jedziemy w kierunku północnym. Doprowadzi nas ona do torów kolejowych (z prawej strony) przechodzimy przez ten tor i wchodzimy na drogę wyłożoną płytami betonowymi. Jadąc dalej w kierunku północnym dojeżdżamy do ul. Srokowieckiej. Przejeżdżamy tunelem pod torami (przejazd ciemny i dość ciasny) i trafiamy na ul. Mysłowicką (3 km).

c/

Skręcamy w lewo i po 500m z ul. Mysłowickiej skręcamy w ul. Cmentarną. Cały czas prosto znów zagłębiamy się w tereny ogródków działkowych. Po lewej stronie mijamy cmentarz ewangelicki (4 km). Po ok. 200m z prawej pojawia się przejazd przez tory kolejowe my jednak jedziemy lekko w lewo. Po lewej w dole boiska. Alejki parkowe doprowadzą nas do „centrum” parku „Pszczelnik”. Mijając po lewej basen kąpielowy dojeżdżamy do boiska hokeja na trawie. Po objechaniu tego boiska po północnej stronie odnajdziemy dróżkę asfaltową, jest to ul. Stara Szosa, długo nią nie pojedziemy, po kilkunastu metrach skręt w prawo do ul. Czeladzkiej, po chwili znów w prawo ul. Szpaków lub Sikorek do  ul. Kruczej. Ta ulica doprowadzi nas do terenu Śląskiego Klubu Golfowego (5.7 km).

d/

Prawym skrajem pola golfowego prowadzi ścieżka rowerowa, wśród brzóz cały czas prosto dojeżdżamy do cmentarza żołnierzy niemieckich (6.5 km). Skręcamy w lewo wzdłuż ogrodzenia cmentarnego prosto do al. Spacerowej i w prawo przez tory do ul. Krupanka (7.4 km).

e/

Po przejściu przez tą ulicę wjeżdżamy w ul. Bańgowską. Po około 200 m widzimy przez sobą osiedle Bańgów. Przy przystanku autobusowym przejeżdżamy przez skwer w stronę bloków. Ulicą Skłodowskiej-Curie cały czas prosto, dalej ścieżką między polami w dół do ul. Brynickiej,      w prawo w stronę nasypu kolejowego. Skręcamy w lewo, mijamy zabudowania i stajnie szkółki jeździeckiej, dojeżdżamy do rzeki Brynicy (9.5 km).

f/

Skręcamy w lewo i jedziemy wzdłuż wału rzeki Brynicy (lub szczytem tego wału) w kierunku Przełajki. Przy mostku nad Brynicą spotykamy czerwone znaki szlaku turystycznego (10.5 km). Skręt w lewo, przecinamy ul. Wiejską i wjeżdżamy w ul. Łąkową. Wokół nas pola uprawne. Ulica Łąkowa zmienia się w drogę gruntową. Zmierzamy do najwyższego punktu w okolicy Sośnia Góra, (12.7 km) na szczycie kapliczka i niezła panorama.

g/

Jedziemy prosto, lekko w dół. Przed nami Dąbrówka Wielka, nie wjeżdżamy pomiędzy zabudowania. Za kępą drzew (13.4 km) skręcamy w lewo (znaki żółtego szlaku turystycznego). Mijając ogródki działkowe skręcamy w lewo następnie w prawo i znów między kapuścianymi polami zmierzamy w kierunku widocznego na horyzoncie kościoła w Bańgowie. Na skrzyżowaniu dróg polnych (14.8 km) skręcamy w prawo i jedziemy   w dół w kierunku zabudowań. Ponownie ul. Krupanka, przekraczamy przejście dla pieszych i wjeżdżamy w al. Spacerową. Tym razem jedziemy prosto tą aleją. Al. Spacerowa wyprowadzi nas do ul. Dworskiej (17 km). Skręcamy w prawo, przekraczamy ul. Świerczewskiego, wjeżdżamy  w ul. Spokojną. Przed cmentarzem skręcamy w lewo. Jedziemy do ul. Michałkowickiej (18.1 km).

h/

Przecinamy ul. Michałkowicką i ul. Wieczorka przejeżdżamy nad torami kolejowymi .Skręt w lewo w ul. Kopalnianą prosto do ul. Kapicy.       Po przejściu przez ulicę Kapicy, wzdłuż bloków przy ul. Wróbla. Przy blokach ul. Okrężnej (19.1 km) skręcamy lekko w lewo i pod górę. Ścieżka prowadzi nas nad ul. Katowicką terenami po przemysłowymi do ul. Konopnickiej (20.2 km). Ulicą Konopnickiej jedziemy do autobusowego przystanku końcowego (charakterystyczna pętla). Po lewej stronie ulicy znajdujemy ścieżkę prowadzącą w kierunku Katowic.

i/

Ostatni etap. Kierujemy się na południe. Po lewej stronie mamy komin Elektrociepłowni Katowice. Przejeżdżamy przez „czarny ląd” (efekt pracy płuczek kopalnianych?). Wyjeżdżamy na ul. Chemicznej, w dół, skręt w lewo, następnie za zakrętem w prawo między drzewka (charakterystyczny kamień ze znakiem „Ł”, przechodzimy przez tor kolejowy i ścieżką przez łąki wracamy w okolice ul Budowlanej (22 km). Ulicą Leopolda wracamy do bogucickiego kościoła.