Trasa Katowice – Mysłowice – „Trójkąt Trzech Cesarzy” (M1)

 


Długość trasy: około 20 km

Początek trasy: Dolina Trzech Stawów (Camping). 

a/

Po lewej stronie bramy prowadzącej do Campingu jedziemy ścieżką w górę, wzdłuż ogrodzenia Campingu po około 200m skręcamy lekko w prawo do przejścia podziemnego pod ul. Pszczyńską, po wejściu na schody kierujemy się w prawo i wąską ścieżką wzdłuż autostrady jedziemy      do asfaltowej drogi ( 1 km) i tutaj skręcamy w lewo po 200 m skręcamy w prawo w drogę ułożoną z płyt betonowych, dalej prosto ścieżką           do torów kolejowych i już jesteśmy w Kolonii Wysockiego.

b/

Jadąc przez Kolonię Wysockiego do ul. Szopienickiej skręcamy w prawo w kierunku Giszowca, przejeżdżamy pod wiaduktem kolejowym, zaraz za nim skręcamy w lewo w drogę asfaltową (1,9 km). Po przejechaniu 500 m skręcamy w prawo w dół do oczyszczalni.

c/

 

Teraz czeka nas nieco trudniejszy odcinek. Poruszamy się w kierunku południowym. Ścieżka prowadzi pod rurami ciepłowniczymi pod którymi musimy przejść, następnie lekko w lewo ścieżka prowadzi nas do torów kolejowych. Wzdłuż nich wąską dróżką do przejazdu kolejowego ( 3,5 km). Przy przejeździe skręcamy w lewo w dół. Dalej w prawo przez łąkę w stronę stawów i strumienia Bolina. Po 300 m dojeżdżamy do Ośrodka Wypoczynkowego „Bolina”.

d/

Z „Boliny wyjeżdżamy ul. Leśnego Potoku po 300m skręcamy w prawo w ul. Strumienną za mostkiem na strumieniu Bolina przez las. Poruszamy się za znakami zielonymi szlaku turystycznego. Uwaga! Od głównej ścieżki szlak odchodzi w prawo. Ścieżka a i oznaczenie szlaku nie jest w tym miejscu zbyt wyraźne. Po kilkudziesięciu metrach wdrapujemy się na nasyp kolejowy, po kilkunastu następnych przekraczamy ul. Mysłowicką.

e/

Przejeżdżamy obok szybu kopalnianego i za znakami zielonymi asfaltową dróżką jedziemy w kierunku Mysłowic. W miejscu spotkania z czerwonym szlakiem turystycznym, skręcamy w lewo w ul. Huta Rozalii. Mijając po lewej ogródki działkowe dojeżdżamy do ul. Obrzeżnej Zachodniej.

f/

Po przejściu przez pasy skręcamy w lewo po przejściu mostem nad torami w prawo ul. Stadionową. Ulicą Stadionową dojeżdżamy do ośrodka „Słupna”. Można tutaj urządzić dłuższy postój (basen, park, kawiarnie, Muzeum Pożarnictwa).

g/

Dla chętnych przejażdżka do miejsca historyczno-symbolicznego „Trójkąt Trzech Cesarzy”.Obok parkingu przy muzeum pożarnictwa szlak zielony skręca w prawo, a czerwony w lewo i za jego znakami jedziemy. Po przecięciu ul. Ziętka , ulicą Portową. Przed wiaduktem kolejowym zostawiamy czerwony szlak i jedziemy dalej prosto, znajdujemy ścieżkę która przeprowadzi nas przez tory kolejowe i znajdujemy się na łące nad Czarną Przemszą. Kierujemy się w prawo w kierunku widocznego nad rzeką stalowego mostu. Po wdrapaniu się na most kolejowy, niemal pod nogami mamy „Trójkąt Trzech Cesarzy” (10 km), w miejscu gdzie Biała Przemsza łączy się z Czarną Przemszą spotykały się kiedyś granice trzech mocarstw Rosji, Austro-Węgier i Prus.

Powrót w okolice Muzeum Pożarnictwa po własnych śladach.

h/

Drogę powrotną rozpoczynamy przy muzeum Pożarnictwa. Połączonym szlakiem czerwonym i zielonym jedziemy początkowo wzdłuż ogrodzenia basenu kąpielowego, skręcamy w prawo i cały czas lasem szlakiem zielono-czerwonym do torów kolejowych. Za torami szlakiem prosto, na skrzyżowaniu ścieżek leśnych dalej prosto do ul. Obrzeżnej Zachodniej. W tym miejscu może być problem z przejściem przez drogę (dwa razy dwa pasy ruchu, plus banda w środku). Wskazane jest podjechanie ok. 200m w górę, ulica tej samej szerokości ale przynajmniej nie ma bandy.

i/

Wracamy do ścieżki ze szlakiem, mijamy szyb kopalni „Mysłowice”, za znakami zielono-czerwonymi przez las dojeżdżamy do znanego nam skrzyżowania gdzie skręcaliśmy w ul. Huta Rozalia (13 km). Tym razem jedziemy w lewo (czerwony szlak turystyczny), pod tunelem pod autostradą A1 i prosto lekko pod górę w kierunku Wesołej.

k/

Przy wyjeździe z lasu skręcamy w prawo i wzdłuż linii drzew jedziemy ul. Leśną do ul. Granicznej. Szlak czerwony skręca w lewo, my jedziemy   ul. Graniczną w prawo. Po lewej ręce ładna panorama Wesołej. Ulicą Graniczną jedziemy do momentu gdy nad nami pojawi się linia i słupy sieci wysokiego napięcia. Skręcamy w prawo i cały czas prosto (pojawią się znaki czarnego szlaku turystycznego) do Giszowca. Mijamy po lewej „osiedle” garaży samochodowych i wyjeżdżamy w Giszowcu na ul. Kosmicznej.

l/

Tą ulicą do końca, w lewo w ul. Mysłowicką i na światłach w prawo w ul. Szopienicką (w lewo ul. Gościnną do rynku w Giszowcu), chodnikiem przejeżdżamy nad autostradą A1 i w dół do Kolonii Wysockiego.

m/

Powrót do campingu jak w pkt. a .