Trasa Jaworzno - Sosnowiec - Mysłowice - Katowice (S2)

 

 

 

długość trasy : około 35 km

początek trasy : przystanek PKP Jaworzno-Ciężkowice

 

a/

Z dworca w lewo ul. Dworcową do przejazdu kolejowego, w lewo i w prawo w ul. Budowlaną  (czerwony szlak turystyczny). Szlak prowadzi nas tak, że po prawej mamy tory kolejowe, w stronę zalewu Sosina. Przekraczamy tory w miejscu wskazanym przez szlak i tym razem mając tory kolejowe po lewej zmierzamy do zalewu Sosina (4,2 km).

b/

Wyjeżdżając z "Sosiny", trafiamy na ul. Bukowską, skręcamy w lewo i jedziemy do Szczakowej. Z ul. Bukowskiej w prawo w ul. Kolejarzy. Z tej ulicy w lewo w ul. Kościuszki. Mijamy boisko, przez mostek, kolejne boisko, pod górkę do ul. Jaworznickiej. Przekraczamy ul. Jaworznicką, szlak prowadzi nas wzdłuż rzędu garaży w stronę i ogródków działkowych do niewielkiego lasu. Wyjeżdżając z niego trafiamy do Góry Piasku. Nasz szlak czerwony łączy się z zielonym. Ulicami Chrobrego, w lewo Górnośląską i ul. Struga wyjeżdżamy w stronę Długoszyna (10 km).

c/

Do Długoszyna wjeżdżamy opodal kościoła. Jedziemy ul. Srebrnik, następnie ul. Widokową do ul. Skałka. Ulica ta, a raczej polna droga doprowadzi nas do lasu. Jadąc przez ten las trafiamy ponownie na czerwony szlak turystyczny. Dotychczasową drogę porzucamy, skręcając w lewo pod linią energetyczną. Jedziemy prosto, wypatrując znaków czerwonych. Kierują nas one w prawo między drzewa i wyprowadzą na pokopalnianą hałdę. Jadąc jej szczytem, lekko w prawo widzimy tory kolejowe i zabudowania stacji Sosnowiec-Jęzor. Tam się kierujemy (17 km).

d/

Przechodzimy przez tory przy budynku stacji Sosnowiec-Jęzor. Schodzimy w dół do ulicy , wiaduktem przejeżdżamy nad kolejnymi torami i w lewo ul. Plażową. Tą ulicą cały czas prosto wzdłuż torów, aż dotrzemy do drogi E 75. Aby ją przekroczyć jedziemy w prawo około stu metrów i przechodzimy pod mostem na Białej Przemszy. Wracamy na ul. Plażową. Skręcamy w lewo w ul.Starowiejską. Na jej końcu przejeżdżamy przez ul. Orląt Lwowskich.  

e/

Po przecięciu ul. Orląt Lwowskich, wjeżdżamy w drogę która po kilkudziesięciu metrach zmienia się w polną, następnie w ścieżkę, prowadzącą nas jednak konsekwentnie w stronę nasypu kolejowego (po lewej) i wału Białej Przemszy (po prawej). Ścieżki już prawie nie ma, wdrapujemy się na nasyp kolejowy i podążamy w prawo. Przechodząc po moście kolejowych widzimy pod sobą "Trójkąt Trzech Cesarzy" (22,5 km).

godne uwagi: "Trójkąt Trzech Cesarzy" - miejsce gdzie Czarna Przemsza łączy się z Białą Przemszą i gdzie dawniej przebiegała granica trzech mocarstw Rosji, Prus i Austro-Węgier.

f/

Z mostu kolejowego schodzimy w dół w prawo nad brzeg Czarnej Przemszy. Po kilkudziesięciu metrach wyjeżdżamy na nadrzeczną łąkę. Kierujemy się w lewo, przekraczamy tor kolejowy i wjeżdżamy w lewo w zabudowania przy ul. Portowej. Nas tej ulicy trafimy na czerwony szlak turystyczny który doprowadzi nas do ośrodka "Słupna i Muzeum Pożarnictwa.

g/

Znajdujemy się przy Muzeum Pożarnictwa. Połączonym szlakiem czerwonym i zielonym jedziemy początkowo wzdłuż ogrodzenia basenu kąpielowego, skręcamy w prawo i cały czas lasem szlakiem zielono-czerwonym do torów kolejowych. Za torami szlakiem prosto, na skrzyżowaniu ścieżek leśnych dalej prosto do ul. Obrzeżnej Zachodniej. W tym miejscu może być problem z przejściem przez drogę (dwa razy dwa pasy ruchu, plus banda w środku). Wskazane jest podjechanie ok. 200m w górę, ulica tej samej szerokości ale przynajmniej nie ma bandy.

h/

Wracamy do ścieżki ze szlakiem, mijamy szyb kopalni „Mysłowice”, za znakami zielono-czerwonymi przez las dojeżdżamy do skrzyżowania .Za znakami zielonego szlaku w kierunku Janowa. Szlak zielony łatwo tutaj zgubić. Po dojechaniu do ul. Mysłowickiej przecinamy ją i po drugiej stronie ulicy odszukujemy ścieżkę w las, przekraczamy nasyp z torami kolejowymi i po kilkudziesięciu metrach trafiamy na leśną drogę (to ul. Strumienna) którą jedziemy w prawo. Ulica Strumienna doprowadza nas po przekroczeniu mostku na strumieniu Bolina do ul. Leśnego Potoku. Szlak zielony biegnie w lewo my jedziemy w prawo. Na skrzyżowaniu z ul. Grodową w lewo. Następne skrzyżowanie w prawo ul. Zamkowa. Z ul. Zamkowej w lewo do rynku w Nikiszowcu (31,5 km).

godne uwagi : osiedle górnicze z początku XX w. zespół bloków zestawionych w czworoboki o wspólnych podwórzach, rynek, kościół. Wyjątkowe na terenie naszego regionu.

i/

Za kościołem wjeżdżamy w ul. św. Anny, przekraczamy ul. Szopienicką i jedziemy prosto ul. Górniczego Dorobku do samego końca. Dojechaliśmy do autostrady, skręcamy w prawo i ścieżką wzdłuż ogrodzenia do przejścia pod ul. Murckowską. Dalej dróżką w lewo do campingu Dolina Trzech Stawów (35 km).