Trasa Katowice-Kotuchna-Tychy (T1)                                            

 

Długość trasy około 15 km

Początek trasy Katowice,

Dolina Trzech Stawów (parking Muchowiec)


 


 

a/

Jedziemy z parkingu wzdłuż ul. Francuskiej w stronę stadionu KS „Start”, po dwustu metrach zjeżdżamy w prawo i za znakami czerwonymi szlaku rowerowego lub niebieskimi szlaku turystycznego dojeżdżamy do oznakowanego przejścia przez tory kolejowe i ul. 73 Pułku Piechoty (2,5 km)

b/

Po przekroczeniu ul. 73 PP za znakami czerwonymi przez łęg jesionowo-olszowy dojeżdżamy do skrzyżowania szlaków rowerowych (1,5 km).       Z miejsca tego możemy obrać drogę w kierunku wschodnim – do Giszowca, zachodnim – do Ochojca lub południowym – Murcki lub Kostuchna.

c/

My korzystamy dalej z czerwonego szlaku rowerowego przekraczamy kolejne tory następnie skręt w lewo i pod górę do ul. Cegielnia Murcki      po jej przekroczeniu prosto do miejsca połączenia z czarnym szlakiem turystycznym ( 2,5 km), w tym miejscu ławka i miejsce dla rowerów.

d/

Po odpoczynku wciąż prosto do ul. Kołodzieja, po jej przejściu w oznaczonym miejscu zjazd w dół do miejsca rozwidlenia szlaku ( 2 km). Czarny szlak turystyczny prowadzi do Murcek, skręcając w prawo za znakami szlaku rowerowego jedziemy do Kostuchny. Jadąc lekko pod górę przez las bukowy docieramy do skrzyżowania ul. Szarych Szeregów i Kałuży. Jedziemy w lewo za znakami szlaku rowerowego przez las w dół do             ul. Jaronia. Tą ulicą dojeżdżamy do ul. Boya Żeleńskiego, skręcamy w lewo, jesteśmy w centrum Kostuchny.

e/

Jadąc ul. Żeleńskiego w górę po ok. 100 metrach skręcamy w prawo w stronę szkoły podstawowej nr 29 (ul. Lepszego). Na wysokości szkolnego boiska skręcamy w prawo w żwirową alejkę prowadzącą w kierunku lasu. Tą drogą cały czas prosto ( 2 km) w dół lasem następny skręt w prawo    i ścieżka doprowadzi nas do Podlesia-Dąbrowy (ul. Saska) po drodze malownicza leśniczówka z 1893r.

f/

Ulicą Saską dojeżdżamy do poczty, tutaj skręcamy w lewo w ulicę Zaopusta po 200 metrach skręcamy ponownie w lewo i przez wiadukt jedziemy w stronę oczyszczalni. Korzystając ze znaków szlaku rowerowego (czerwony) jedziemy na południe w stronę Tychów. Po spotkaniu z czarnym szlakiem turystycznym (szlak Żwakowski) skręcamy w lewo i przez las wjeżdżamy do Tychów - Mąkołowca. Przy wyjeździe z tego odcinka leśnego kolejna urokliwa leśniczówka ( 2 km).

g/

Po wyjechaniu z lasu docieramy do ul. Wroniej, skręcamy w prawo do ul. Mąkołowskiej a następnie ul. Nowokościelną (po przecięciu               ul. Mikołowskiej) i Stromą docieramy do Tyskiego rynku. (2 km).

godne uwagi : Kościół parafialny p.w. św. Marii Magdaleny z XVIII w. (rozbudowany na początku XX w.), pałac Browarniany z XVII w. przebudowany w XIX w. z niewielkim parkiem, zespół zabudowań dawnego Browaru Książęcego z XVIII w. 

Powrót lub po własnym śladzie lub wg trasy T2